Orienterande möte för de nyanländas vuxennätverk

Skolvärlden berättade jag att jag gärna vill ha med signifikanta vuxna personer i vägledningen med nyanlända elever. När elever upplever stress är det viktigt att alla vuxna kring eleverna ger likvärdig information – och jobbar gemensamt för att eleverna ska landa i realistiska förväntningar och (del)mål.

För tredje terminen i rad bjuder jag in till en orienterande informationsträff för personal på HVB-hem, gode män, socialtjänst etc. Förutom att förse elevernas nätverk med relevant information får jag även tillfälle att etablera kontakt såväl som räta ut frågetecken.

Ett av huvudsyftena med att kalla på möte är att de vuxna kring eleverna får tillfälle att rusta sig för diskussioner inför gymnasieval eller i samband med att eleverna slutar skolan. Det är även viktigt att de som jobbar med ungdomarna inte ska dras med i elevernas stress: Vet de att eleverna har bra alternativ, även om de är för gamla för gymnasiet, slipper de känna ett behov av att krysta igenom eleverna genom systemet. Det är inte ovanligt att välvilliga kontaktpersoner och gode män uppmuntrar elever att söka nationella program – eller att de t.o.m. går in på gymnasieansökningstjänsten för att söka åt ungdomarna. Det leder bara till besvikelse från elevernas sida och merarbete för mig (jag måste nämligen söka upp eleverna under sommarlovet för att återställa ansökan). Ju fler vi är som drar åt samma håll, och får eleverna att acceptera att det nog är värt att läsa ytterligare ett eller två år på språkintroduktionen, desto mer konstruktivt blir det för eleverna.

Se bifogad kallelse för om du vill se på brevets utformning och formulering samt dagordningen. Förhoppningsvis blir vi fler studie- och yrkesvägledare som verkar för att fler vuxna får kännedom om utbildningsvägar. Dyker det upp frågor går det bra att kontakta mig. Telefonnummer och mail finns i kallelsen. Ambitionen är att även lägga upp min powerpoint från mötet i en separat post.

Kallelsen: Kallelse SI HT15

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *